Op dinsdag 21 mei 2019 is op de Mytylschool Roosendaal het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs ISO 9001 uitgereikt door Wim Ludeke, voorzitter van LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).

In februari 2019 heeft een extern certificeringsbureau (CIIO) een onderzoek uitgevoerd naar de standaarden zoals die in de KSO (kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs) staan beschreven. Deze KSO is gebaseerd op de ISO 9001; 2105 norm. Er wordt dan gekeken naar 6 aandachtspunten (met enkele voorbeelden erbij):


  1. Koers: Wat is de koers die de school heeft uitgezet? Is er sprake van leiderschap, worden kansen en risico's goed vastgesteld en is er sprake van vernieuwing?

  2. Organisatie: Hoe zit het met de verschillende taken en rollen binnen de organisatie?

  3. Kernprocessen: Wat is afgesproken rondom het opbrengstgericht werken? Wordt er goed gereflecteerd op behaalde resultaten? Hoe verlopen alle processen rondom medisch handelen?

  4. Mensen: Hoe gaat we om met het personeel? Wat zijn de processen rondom werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen? Wat is er geregeld m.b.t. professionalisering?

  5. Partners: Wordt er goed samengewerkt met onze partners? is er bijvoorbeeld een leveranciersbeoordeling?

  6. Resultaten: Wordt er goed gereflecteerd op behaalde resultaten? Hoe is het kwaliteitssysteem georganiseerd? (met audits e.d.)Om dit certificaat te kunnen behouden zal er jaarlijks een aanvullend onderzoek plaatsvinden door CIIO en zullen we tevens zelf naar onze organisatie kijken m.b.v. interne audits, tevredenheidsonderzoeken, beleidsdagen, etc. Dit alles met als doel onze organisatie steeds een beetje beter te maken waardoor onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar doen we het uiteindelijk voor!!