Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de Mytylschool Roosendaal is er  voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met uiterlijk 21 jaar met motorische beperkingen, een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Vanwege deze beperkingen, handicap of ziekte zijn de leerlingen onvoldoende in staat deel te nemen aan het regulier onderwijs. We nemen speciale begeleidingsmaatregelen om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod binnen het regulier dan wel het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bekijk of download hier

Schoolgids VSO

Schoolondersteuningsprofiel VSO

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.