De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

agv-wetgeving-2018

Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze school heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.

Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken:

  • invullen van het Register Verwerkingen,
  • verzamelen en beoordelen van de verwerkingingsovereenkomsten,
  • bespreken en vragen om instemming aan de GMR van het Privacybeleid
  • de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking

‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:

  • voeren we een nieuw inschrijfformulier op de scholen in dat voldoet aan de eisen van de AVG.
  • maken onze ICT-medewerkers een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.

Dit traject zal ertoe leiden dat onze school betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Op onze school zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.