Vervoersregeling

De Mytylschool Roosendaal coördineert het vervoer van leerlingen vanuit de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en Halderberge. Vervoer van de leerlingen uit de gemeenten Tholen, Moerdijk en Etten-Leur valt onder de verantwoordelijkheid van genoemde gemeenten.

Bij vragen over vervoer kunnen ouders contact opnemen met dhr. H. Brandt, tel.: 0165-558200.

Taxi Goverde uit Zevenbergen verzorgt al sinds 1996 het scholierenvervoer in opdracht van de Mytylschool. De bussen worden veelal bestuurd en begeleid door medewerkers uit het werkgebied en zijn vast in het ‘Mytylteam’ opgenomen. Hierdoor is een vertrouwensband ontstaan die een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse zorg omvat.

Aan het begin van het schooljaar worden de busroutes vastgelegd. In de loop van het jaar kunnen deze nog veranderen doordat er leerlingen bijkomen of van school gaan. In dat geval worden de betrokken ouders/verzorgers door de school of chauffeur vooraf geïnformeerd.

Tot onze spijt is het niet altijd mogelijk om de wensen van de ouders/verzorgers m.b.t. de ophaaltijd te realiseren. Wij streven altijd naar de kortste reistijd. Om het vervoer zo vlot mogelijk te laten verlopen gelden de volgende afspraken.

  • Er mogen geen losse materialen in de bussen vervoerd worden;
  • Het in en uit laten stappen dient zo snel, maar veilig mogelijk te gebeuren;
  • Kinderen worden alleen bij wijze van uitzondering op een ander adres opgehaald of afgezet, na overleg met dhr. H. Brandt en de buschauffeur;
  • Als een chauffeur bevestigingsmateriaal op de rolstoel laat zitten, moet dat de volgende dag mee terug te worden gegeven naar de school;
  • In geval van ziekmelding verzoeken wij ouders dit door te geven aan de chauffeur op het 06-nummer van de bus of via het taxibedrijf. Ook wanneer de leerling weer naar school kan gaan, dienen ouders contact op te nemen met de chauffeur, via het mobiele nummer van de bus of het taxibedrijf. In geval van ziekte moet de administratie van de school ook altijd worden ingelicht.

Hoewel de routes vanuit de Mytylschool worden geregisseerd kunt u zich voor vragen of opmerkingen altijd melden bij dhr. I. de Groot van Taxi Goverde (i.degroot@taxigoverde.nl).