Inventarisatie BSO

post01

Vanuit school willen we nagaan welke behoefte er bij ouder(s) / verzorger(s) bestaat aan opvang buiten schooltijd voor de kinderen van onze school. Daartoe is op vrijdag 2 februari een vragenlijst aan uw kind meegegeven. Zou u zo vriendelijk willen zijn hier aan mee te werken en de vragenlijst in te vullen? We ontvangen de ingevulde vragenlijst graag vóór de Carnavalsvakantie retour. U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij de leerkracht van uw kind of bij de receptie.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!”