Kwaliteitscertificaat uitgereikt!

JOWA-4219

Op dinsdag 21 mei is op de Mytylschool Roosendaal het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs ISO 9001 uitgereikt door Wim Ludeke, voorzitter van LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).

We zijn enorm trots op het behalen van dit keurmerk! Op dit moment zijn we de enige zelfstandige Mytylschool die dit certificaat heeft behaald.

In februari heeft een extern certificeringsbureau een onderzoek uitgevoerd naar de standaarden zoals die in de KSO (kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs) staan beschreven. Er wordt dan gekeken naar 6 aandachtspunten. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de koers die de school heeft uitgezet. Is er sprake van leiderschap, worden kansen en risico’s goed vastgesteld en is er sprake van vernieuwing? Daarnaast wordt gekeken naar hoe men omgaat met het personeel. Wat zijn de processen rondom werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen? Wordt er goed gereflecteerd op behaalde resultaten en wordt er goed samengewerkt met partners? Uiteindelijk bleek onze school aan voldoende punten te komen voor het certificaat.