Aftrap systemisch werken in theater De Kring in Roosendaal

JOWA9764 (2)

Wat een mooie bijeenkomst was dat! Rond de 150 ouders, collega’s, samenwerkpartners, samenwerkingsverbanden, de wethouder, beleidsmedewerkers van de gemeente en nog meer. Samen in theater De Kring in Roosendaal, voor de gezamenlijke aftrap van systemisch denken en werken op Mytylschool Roosendaal. Intensieve samenwerking, omdat het kind het allerbelangrijkste is.

Samen keken we naar de indrukwekkende documentaire ‘Waar de helden zijn’, over leven met een kind dat veel zorg nodig heeft. Met napraten, bedenken wat systemisch werken kan betekenen en een luchtige muzikale noot tussendoor.
En een mooie bijdrage op het podium van een moeder van twee (ex-)leerlingen op school. “Als ouder ben je professional van je kind. Je kent ze tot achter de komma. De samenwerking ouders, school, zorg heeft direct effect op je kind. Help met meedenken hoe we dit goed vormgeven!”