Oudertevredenheids onderzoek

oudertevredenheidsonderzoek

In onze meest recente nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we u vóór de zomervakantie zouden benaderen voor deelname aan ons Oudertevredenheidsonderzoek. We hebben besloten dit onderzoek pas ná de zomervakantie te houden. We zullen u tegen die tijd hier dan ook voor benaderen.