Peuters gaan met sprongen vooruit op Integrale Peutergroep Vroege Vogels van Bravis en de Mytylschool Roosendaal

Peuters gaan met sprongen vooruit op peutergroep Vroege Vogels van Bravis en de Mytylschool

“Goedemorgen kerel, kom binnen. Wat ben je toch een lekkere kletskous geworden”. De dag gaat beginnen op Integrale Peutergroep Vroege Vogels, een unieke samenwerking tussen Mytylschool Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis. Peuters met een lichamelijke of meervoudige beperking kunnen hier terecht voor een intensieve combinatie van pedagogische behandeling en therapie. “We horen van ouders dat kinderen met sprongen vooruitgaan”, vertelt Marleen van Oosterhout, orthopedagoog van Mytylschool Roosendaal.

Voor kinderen lijkt Vroege Vogels op een peuterspeelzaal. Een aantal ochtenden per week ga je naar een vertrouwde plek, waar je plezier en contact met anderen hebt en mee durft te doen. Samen een boekje lezen, spelen, fruit eten, knutselen, buiten spelen, zingen.  Alles gebeurt speels, zowel in de groep als in de individuele behandeling. En intussen oefen je allerlei vaardigheden tegelijk. Bijvoorbeeld spieren gebruiken, woorden leren en formuleren, samen spelen en coördinatie tussen je handen en je ogen.

Alle zorg bij elkaar
“Het is ideaal”, vindt Belinda Herrijgers. Haar zoon Siem ging naar Vroege Vogels. “De revalidatiearts in het Bravis ziekenhuis heeft ons naar Vroege Vogels verwezen. Alle zorg zit bij elkaar, dus je hoeft niet voor alles apart te komen. En je leert er spelenderwijs. Mijn zoon vond het heel leuk, hij vraagt steeds wanneer hij weer gaat”.

Vast team
Het vaste team bestaat onder meer uit een pedagogisch behandelaar, logopedist, kinderfysio- en ergotherapeut, orthopedagoog, revalidatiearts en maatschappelijk werker. Allemaal deskundig op het gebied van jonge kinderen en complexe ontwikkelingsvraagstukken. Marieke Schreuders, teamleider kinderrevalidatie van Bravis Ziekenhuis: “Op deze jonge leeftijd is er nog heel veel te ontwikkelen. Daar spelen we met onze aanpak op in. Je kijkt steeds wat haalbaar is binnen de mogelijkheden van het kind”.

Samen met ouders
Het team maakt één plan, samen met ouders. Marieke Schreuders: “We werken allemaal aan hetzelfde, dat maakt dat kinderen succesvol kunnen groeien. Actieve betrokkenheid van ouders is daarbij heel belangrijk. Zo kun je bijvoorbeeld overal toepassen wat je leert. Als je hier traploopt om je beenspieren te oefenen, dan doe je dat thuis ook. En andersom, als ouders aangeven dat iets goed werkt of dat er ergens mee geoefend moet worden, dan sluiten we daar op de groep bij aan. Zo krijg je vaardigheden echt onder de knie”.

De groep heeft een plekje in Mytylschool Roosendaal. De school is er Jeugdzorgaanbieder voor geworden. Dat maakt het mogelijk expertise en faciliteiten te delen. Vroege Vogels heeft, net als de hele Mytylschool Roosendaal, het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs ISO 9001.

foto: Johan van de Watering