update Corona: opening school

corona

Conform het besluit van het demissionair kabinet zal de Mytylschool Roosendaal per maandag 8 februari 2021 weer open gaan.

Tot die tijd blijft eerdergemelde gelden, namelijk dat:

  • Voor leerlingen met ouders in de vitale beroepen wordt noodopvang geregeld.
  • Er zoveel als mogelijk afstandsonderwijs worden verzorgd.
  • Voor de kinderrevalidatie wordt gestreefd om de noodzakelijke behandelingen doorgang te laten vinden.
  • SDW zal mogelijkheid bieden voor ondersteuning in gezinnen voor leerlingen die nu in zorg zitten.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Met een vriendelijke groet, Schoolteam Mytylschool Roosendaal