Magazine MOED

Bekijk hier de meest recente editie van ons magazine MOED Bekijk het magazine

Lees meer...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals in een eerder nieuwsbericht gemeld, hebben we vanaf 25 mei 2018 te maken gekregen met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten AVG. Bij…

Lees meer...

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene…

Lees meer...

De optocht gaat door !!!!

Onze optocht gaat gewoon door !! Wij zien graag veel mensen langs de kant staan ! We beginnen om 13.15. Tot straks !!  

Lees meer...

Inventarisatie BSO

Vanuit school willen we nagaan welke behoefte er bij ouder(s) / verzorger(s) bestaat aan opvang buiten schooltijd voor de kinderen van onze school. Daartoe is…

Lees meer...

Naschoolse sport

Zie hier een stukje van ons aanbod aan naschoolse sport. Kijk ook op de speciale pagina op deze website:

Lees meer...

Herhaling BHV

De BHV’ers (Bedrijfs Hulpverleners) van onze school zijn weer bijgeschoold. Van Marcel en Helmut kregen zij de nodige instructies op het gebied van EHBO, Ontruiming…

Lees meer...

Oudertevredenheids onderzoek

In onze meest recente nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we u vóór de zomervakantie zouden benaderen voor deelname aan ons Oudertevredenheidsonderzoek. We hebben besloten…

Lees meer...

Met Freek op jungle safari

Over 6 weken gaan twee grote groepen van de school op kamp. De SO-leerlingen doen dit samen met Freek en Eva, waarmee ze 3 dagen…

Lees meer...

Wie verzint een leuke naam voor de TPG?

Begin oktober 2016 is in de Mytylschool de Therapeutische Peutergroep (TPG) van start gegaan. Het kinderrevalidatieteam van het Bravis ziekenhuis en het team van de…

Lees meer...